Vyhledávání

Ceník

Kurzovné
1h/týdně = 1.500,-(pol.)
2h/týdně = 2.700,- (pol.)
3h a více = 3.800,- (pol.)

I.pololetí je od 12.9.2022 - 31.1.2023 (úhrada do 12.9.2022)
II.pololetí je od 1.2.2023 - 15.6.2023 (úhrada do 1.2.2023)

Děti do 6let mají možnost vyzkoušet kurz(y) na 1 měsíc 
1h/týdně = 400,-(měs.)
2h/týdně = 700,- (měs.)
3h a více = 1.000,- (měs.)

Jednorázové vstupné
120,-

Hernička
ZDARMA 30min před nebo po lekci pro členy RDC
Členem je osoba, která má uhrazené pololetní kurzovné.
 
30,-/hod. pro klienty s úhradou jednorázové lekce, nebo s měsíční úhradou kurzu

50,-/hod. pro veřejnost

Platební údaje (bankovní převod)
číslo účtu: 670100-2206426567/6210
variabilní symbol (děti): datum narození dítěte ve formátu DDMMRR  
variabilní symbol (dospělí): 202223
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení kurzisty, název kurzu(ů)
STORNO podmínky - účastníkovi kurzu nevzniká nárok na navrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. O vrácení kurzovného je možno požádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění (více než 6 týdnů) nebo v případě vážného úrazu účastníka, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Stornovací poplatek v tomto případě činí 25 % ze zůstatku ceny kurzovného. V případě, kdy jsou kurzy zrušeny z důvodů nezaviněných RDC studiem (např. uzavření studia na základě opatření MZ, vlády, KHS, MSK, havárie, apod.), se náhrada za lekce neposkytuje a kurzovné je platné v plné výši. Odesláním platby souhlasím se stornovacími podmínkami.